Услуги

Инфраструктурни Решения (проектиране, изграждане, сертифициране, узаконяване и поддръжка).

 • Структурни Кабелни Системи (LAN, Телефония, backbone)
 • Системи за видеонаблюдение – аналогови, цифрови и IP базирани цифрови системи за видеонаблюдение (CCTV)
 • Системи за пожароизвестяване
 • Системи за пожарогасене (вода & газ)

 • Системи за охрана – СОТ
 • Периметрова охрана
 • Системи за контрол на достъпа
 • Системи за контрол на работното време
 • Озвучителни и оповестителни системи

 • Nurse Call – система за повиквания (Болници)
 • SOS системи за сигнализация (хотели)
 • Системи за сградна автоматизация – BMS
 • Автоматизиране на системи за осветление
 • СН & НН Електрически системи (трафопостове, MPDU, CPDU, осветление, окабеляване)
 • Резервирани системи за захранване (дизел генератори, UPS)