Blade UPS (12-60 kW)

Eaton BladeUPS е трифазно решение за осигуряване на непрекъсваемо електрозахранване и електроразпределение, което работи с двойно преобразуване и е разработено специално за съвременните центрове за данни. Eaton BladeUPS е скалируемо и гъвкаво UPS решение, което ще ви позволи да оптимизирате и управлявате експлоатационните разходи на вашата система за осигуряване на качествено електрозахранване и електрорапределение, което се скалира и разширява според изискванията на средата, както и да оптимизирате вашите оперативни разходи чрез осигуряване на висока производителност, без компромиси с експлоатационната готовност.

Eaton BladeUPS – Технически спецификации

 

Моментна снимка на продукта
Номинална мощност 12-60kW в един стелажен модул
Напрежение 400V
Честота 50/60 Hz
Топология Двойно преобразуване и високоефективен режим на работа
Ефективност до 98,6%
Конфигурация монтаж в стелаж
UPS модели
BladeUPS
BladeUPS (12-60 kW) Технически спецификации