За нас

МИВ Инженеринг ООД е млада компания, опитваща се в условията на криза да се наложи в бизнеса с проектиране, разработване и внедряване и поддръжка на електрически и слаботокови системи, които отговарят максимално на нуждите на нашите клиенти.

Принципи

  • Нашите клиенти са нашият бизнес и доброто им обслужване за нас стои преди всичко.
  • Всяко техническо решение трябва да помага на клиентите ни да се фокусират върху развитието на собствения си бизнес.
  • Нашата най-добра реклама са реализираните успешни проекти и лоялните ни клиенти .
  • Ние предлагаме интелигентни решения и осигуряваме безпроблемното им функциониране.
  • Ние обещаваме, че ще ви помогнем да развиете бизнеса си и да станете по-ефективни и гъвкави.

Партньори